Je bekijkt nu Google Books over Astronomie

Google Books over Astronomie

  • Berichtcategorie:1. Astronomie

Google Books kende ik wel, maar nu eens goed ingedoken. In feite zouden alle boeken van de wereld hier op moeten staan, maar dat blijkt nog niet het geval. Wel staat er veel op en kost het niets. Ook een prachtige manier om te kijken wat je echt zou willen hebben, en wat ook goed genoeg is om gewoon online bij te kunnen. Ik ga ze hier verzamelen.Boeken die ik zelf heb

• 1769 – Astronomische oefening verhandelende de beginselen der sterreloopkunde – 1
• 1831 – Cosmografische lessen door Jacob de Gelder (Mijn boekverslag)
• 1857 – Het heelal en zijne wonderen door FA Diesterweg (Mijn boekverslag)
• 1873 – De Sterrenwereld door Bernardus Brinkman (Mijn Boekverslag)
• 1877 – Schoedler’s boek der natuur door A. Winkler Prins (Mijn boekverslag)
• 1884 – De Sterrenhemel door Friedrich Kaiser (Mijn boekverslag)


Boeken die ik te koop vond, maar (nog) niet kocht

• 1610 – Sidereus Nuncius door Galileo Galilei (origineel)
• 1635 – Astrolabium, dat is Philippi Lansbergii verklaringhe van de platte sphaere
• 1771 – Astronomische oefening verhandelende de beginselen der sterreloopkunde – 2
• 1801 – Abrégé d’astronomie- à la portée des jeunes demoiselles door MN Calemard
• 1871 – The Universe: Or, The Infinitely Great and the Infiniely Little Door Félix Archimède Pouchet


Bibliotheek Museum Boerhaave

Binnenkort gaan we naar Museum Boerhaave, waar nu ook een astronomie tentoonstelling draait. Ook hebben ze een bibliotheek waar je gewoon boeken op mag vragen om in te zien: prachtige service. Ik ga deze dan aanvragen en bekijken:
• 1610 – Instructie der zeevaart door de gheheele werelt door Jan van den Brouck
• 1614 – Institutiones astronomicæ & geographicæ door Adrianus Metius
• 1641 – Systema Cosmicum van Galileo Galilei *
• 1659 – Starre-kunst van Abraham de Graaf *
• 1660 – Een kort by-voeghsel op de Friesche sterre-konst door Dirk Rembrandtsz van Nierop
• 1665 – Philosophische ondersoeckinge van de cometen door Johannes Schuler
• 1665 – Comeet Gestarnte van Henrick la Been *
• 1670 – Winckelige Wyser van Barthelomeum Schultetum *
• 1684 – Astroscopia Compendiaria van Christiaan Huygens *
• 1699 – Cosmotheoros van Christiaan Huygens *
• 1717 – Wereldbeschouwer van Christiaan Huygens *
• 1742 – Wereld beschouwer of Gissingen over de hemelse aardkloot door Christiaan Hugens
• 1744 – Filozoofische onderwijzer door Benjamin Martin
• 1748 – Beginselen der waare sterrekunde door Johann Leonhard Rost
• 1772 – Grondbeginsels der sterrekunde: Of algemeene handleiding door Pibo Steenstra


Boeken in de Cambridge University Library

• 1476 – Buch von der Astronomie door Lazarus Beham
• En nog 200 andere Astronomie boeken die daar in Engeland in de kast staan…


Nederlandse boeken

• 1619 – Bediendenisse Vande nieuwe komeet ofte sterre metten steurde door Saxus Fontanus
• 1670 – Winckelige-wyzer Van de Sonnevolgen… door Bartolomeus Schultetus
• 1677 – Byvoegsel op de aertryks beweging of de Sonne stilstand door Dirk Rembrandtsz van Nierop
• 1717 – Ptolemeus, Copernicus en Merkuur op de parnas over de zon en de waereld
• 1741 – De zegepralende Copernicus… door Petrus Horrebouw
• 1801 – Eene heldere ster in benen donkere nacht door Johan Keppler
• 1865 – De reis naar de maan in 28 dagen en 12 uren door Jules Verne


Engelse boeken

• 1656 – Astronomia instaurata door Vincent Wing
• 1670 – A Tutor to Astronomie and Geographie door Joseph Moxon


Duitse boeken

• 1851 – Mondfinsternisse des Almagest door Julius Zech
• 1912 – Des Claudius Ptoleneus Handbuch der Astronomie


Latijnse boeken

• 1543 – Torinensis de Revolutionibus erbium celestoum door Nicolaus Copernici
• 1653 – Institutio astronomica juxta hypotheses… door Pierre Gassendi
• 1663 – Systema Cosmicum door Galileo Galilei