Je bekijkt nu Geometrie en de astronomiæ – 1608 INGEZIEN

Geometrie en de astronomiæ – 1608 INGEZIEN

Weer een boek met een prachtige titel, mooi oud Nederlands deze keer: “Een nieu constich boeck inde geometrie en de astronomiæ, voor desen noyt in druck gheweest, ende is in ses stucken afghedeylt … / bij een vergadert uyt Apiani ende andere voornoemde authoren ende nu uyt de Latijnsche ende Hoogduytsche by een vergadert door S.D.V.B”

Die oude ‘geschreven’ lettertypes zijn niet te doen, maar die normale lettertypes zijn leesbaar: het is al lastig genoeg om die oude taal te ontcijferen. Wel heel mooi…

Een nieuw boek dus toentertijd, samengesteld op basis van kennis van Petrus Apianus en andere astronomen. Dat er een stuk is gebaseerd op Apianus is ook hier mooi te zien. Zijn ‘rekenmachines’ uit 1529 / 1540 worden hier weer aangehaald: