Je bekijkt nu Amerikanen op de maan – 1969

Amerikanen op de maan – 1969

  • Berichtcategorie:1. Astronomie

Piet Smolders op de koffie

Een mooie dag voor deze space-nerd. De inmiddels 80 jarige Piet Smolders kwam met zijn vrouw Ljoedmila speciaal naar de Theetuin om twee van mijn/zijn boeken te signeren. Hij heeft ruim 50 ruimtevaart boeken geschreven en is met name bekend als de deskundige op TV ten tijde van de maanlandingen. Zijn specialisme werd later echter de Russische ruimtevaart. Als lid van de Russische Ruimtevaart Organisatie heeft hij de Yuri Gagarin medaille mogen ontvangen (!) en ook is er een planetoïde naar hem genoemd. Een grootheid in die tijd en dus een mooie eer dat hij dit voor mij wilde doen. (Ik heb ook gesigneerde boeken van astronaut Andre Kuipers en de tweede man op de maan (‘Neil before me’) Buzz Aldrin, maar persoonlijker dat dit wordt het niet; gewoon aan de keukentafel…) Mooi mooi !

“Natuurlijk besefte ik dat het een historisch moment was, die maanlanding van 1969. Maar ik was ook bezig met de afronding van mijn boek ‘Amerikanen op de maan’. Dat was voor 95 procent drukklaar, maar moest worden geactualiseerd. Daarvoor volgde ik dus ook de uitzending, ik wilde vooral geen historische uitspraak missen. En die waren er natuurlijk, zoals The eagle has landed of That’s one small step for man, one giant leap for mankind. Voor dat boek maakte ik ook foto’s met mijn Rolleicord 6×6 camera. Zwart-wit uiteraard, want de uitzending was zwart-wit.”

“Wat velen tien jaar geleden nog voor volslagen onmogelijk hielden, is werkelijkheid geworden: de eerste mensen zijn op de maan geland. En tegen aanvankelijke verwachting in waren het de Ame­rikanen, die de eerste voetafdruk­ken in het stof van de kille leven­loze maanwereld hebben achter­gelaten. In 1962, op het moment dat de Amerikanen bijna een nationaal minderwaardigheidscomplex hadden opgelopen door de daveren­de successes van de Russen op het gebied van de ruimtevaart, stelde wijlen president Kennedy de reis naar de maan als een na­tionaal doel. Nauwelijks kon toen iemand vermoeden, dat de in wei­nig woorden geformuleerde op­dracht van de president een dus­danige golf van activiteiten zou ontketenen, dat de situatie er lut­tele jaren later heel anders zou uitzien. Dit boek beschrijft tot in details hoe de eerste mensen naar de maan reisden, de vijandige verla­tenheid van de wachter van de nacht verkenden en veilig terug­keerden op de ,goede aarde”. Het laat u ook meebeleven wat er al­lemaal aan voorafging. Belangrijk is de enorme stimulans die van de maanreisplannen is uitgegaan. Communicatiesatellie­ten, meteorologische kunstmanen, navigatiesatellieten en minuscule hartsensors zouden nooit zo snel werkelijkheid zijn geworden zon­der die machtige stimulans: de idee van de vreedzame verovering van de ruimte.

Vanaf het moment dat hij als elfjarige door een plastic speelgoedkijkertje de maan bekeek, heeft Piet Smolders zich geïnteresseerd voor alles wat met de astronomie te maken heeft. In 1957, toen de Sovjet-Unie de wereld verraste met de eerste Spoetnik, kwam er voor Smolders een diepgaande belangstelling voor de ruimtevaart bij. Nauwgezet registreerde hij alle evenementen op dit terrein, rubriceerde gegevens en bouwde een archief op, dat tot een indrukwekkende documentatie van de ruimtevaart in Oost en West is uitgegroeid. Na een HBS-A- en HBS-B-opleiding wierp hij zich op de journalistiek en verzorgde als redacteur de rubriek wetenschappen in het Eindhovens Dagblad. Hij werd vervolgens ruimtevaartmedewerker van verscheidene dagbladen en dagbladcombinaties. Het contact met het publiek dat op deze wijze tot stand komt, vindt hij van onschatbare waarde voor een juiste journa­listieke benadering van de onderwerpen waarover hij schrijft. Het feit dat hij zich reeds jaren heeft verdiept in de Russische taal, maakt het hem mogelijk de in de Sovjet-Unie op ,zijn” terrein verschijnende literatuur te volgen. In 1965 maakte hij ondermeer met de Utrechtse pro­fessor M. Minnaert een studiereis langs instituten voor ruimteonderzoek in de USSR. Een ontmoeting met John Glenn, Amerika’s eerste astronaut die een bean om de aarde beschreef, bracht hem op het idee een boek te schrijven over het Apollo-programma. Dat dit in begrijpelijke bewoordingen ge­schreven boek kort na de eerste landing van Amerikanen op de maan zou moeten verschijnen, lag voor de hand.”

Memorabelia
Piet verkoopt delen van zijn archief via Catawiki. Hier zijn de recente lots van foto’s, dia’s en artikelen die hij aanbiedt.

>>> Ga terug naar het overzicht van alle boeken